Hopp direkte til innhold

Betingelser for verving og bruk av verveportalen

Hvem kan benytte portalen?

For å verve må du være medlem i Huseiernes Landsforbund, og innlogget som medlem.

Hvem kan verves?

Alle som er myndig og ikke alt er medlem i Huseiernes Landsforbund kan verves som medlem.

Det er ikke en betingelse at den som verves eier egen bolig, men Huseiernes Landsforbund sine medlemsfordeler og interessepolitiske ståsted retter seg inn mot eiere av egen bolig eller eierseksjoner.

Godtgjørelse for vervinger

For hver som verves får ververen 1 vervepoeng. Dette kan benyttes med en gang vervingen er godkjent, eller samles opp for å få mulighet til å ta ut vervepremier av større verdi. Det er ingen begrensing for hvor mange poeng en verver kan samle opp.

Godkjent verving

Når den som er vervet har betalt sitt første medlemskap, godgjøres ververen med 1 vervepoeng.

Under ”Mine vervinger” kan du som verver selv følge med på utviklingen hos den du vervet, eller tipset med en e-post.

Uttak av vervepremier

Når du har opptjent vervepoeng, kan du ta ut en eller flere premier, tilsvarende det antall poeng du har til rådighet. Vervepremien sendes kostnadsfritt hjem til deg.

Du bestiller vervepremier ved å gå til siden der du kan se våre vervepremier. Klikk på en premie du liker, og etter at du har fått en nærmere beskrivelse og større bilde av premien, kan du bestille den. Bestillingsprosessen foregår svært likt som å handle i ennettbutikk, men her "betaler" du med dine opptjente vervepoeng.

Vi tar forbehold om at varer kan være "utsolgt". Du vil da få en tilbakemelding fra oss, med informasjon om når varen kan forventes inn på et senere tidspunkt, eller tilbud om annen vare dersom den bestilte er utsolgt fra leverandør.

Vedrørende skatt på gevinster bør hver enkelt verver undersøke dette med Skatteetaten www.skatteetaten.no